Atributul Dumnezeiesc al Aspirației Dumnezeiești

8 iunie 2020

Am translatat într-o lume angelică

Aici am simţit foarte multă puritate şi aspiraţie plină de iubire faţă de Dumnezeu.
8 iunie 2020

Eram din nou Acasă

Pace, calm, iubire, expansiune pe anahata chakra, magie, prezență simultană în plan fizic și într-un plan paralel.
8 iunie 2020

O stare de polarizare spirituală profundă, intensă, accesibilă

Zero - Infinit! Este o stare pe care o percep de mai demult, o aprofundez, meditez la ea în diferite forme.
8 iunie 2020

Abandon în faţa lui Dumnezeu şi smerenie

... o stare pură de ortodoxism, de trezire a sufletului şi dorinţa profundă ca Dumnezeu să mă ierte pentru păcatele mele. M-am rugat cu lacrimi să mă ierte şi să nu mă lase.
8 iunie 2020

Setea de a cunoaşte Adevărul

Până acum starea de aspiraţie pentru mine însemna acel foc ascendent interior care se asocia cu dorinţa intensă de comuniune cu Dumnezeu.
8 iunie 2020

O stare de preaplin

Întreaga zi a fost ca un film în care „personajele” (care în mod normal poate nu ar fi ieşit prin nimic în evidenţă) le-am resimţit ca fiind marea masă tăcută şi plină de bun simţ a acestui popor ...
8 iunie 2020

Doamne! Dacă tu ești magnet, atunci eu sunt pilitura de fier

Doamne, dacă tu ești iubitul, atunci eu sunt iubita îndrăgostită de tine ce aleargă să te îmbrăţişeze!
8 iunie 2020

Am pătruns profund în sufletul meu ca într-un ocean fără margini

Din adâncuri de apă vie de suflet se înălțau cu ardoare un fel de jeturi fierbinți ce mă conectau cu sfera tainică și infinită a lui Dumnezeu.
8 iunie 2020

Absorbită în Împărăţia lui Dumnezeu Tatăl

Am avut sentimentul că trupul meu a devenit asemeni unui vas prin care Dumnezeu se revarsă, coboară în fiinţa mea
8 iunie 2020

Transcendență beatifică

În această seară am simţit o stare de bucurie copleşitoare plină de elan nestăvilit de a mă uni cu Dumnezeu.
8 iunie 2020

Libertatea și posibilitatea de a fi în El, cu El

Nimic nu e mai sublim decât această aspiraţie spre îndumnezeire, spre a ajunge una cu Dumnezeu, să fii un releu dumnezeiesc, un canal dumnezeiesc prin care El să se manifeste în permanenţă.
8 iunie 2020

Sunt toată un dor copleşitor de reîntoarcere în eternitate

Simt că sunt în permanență îmbrățișată de Dumnezeu Tatăl.
8 iunie 2020

Am avut o trezire a sufletului care m-a translatat în Paradis

... am auzit vocea lui Dumnezeu Tatăl: „Deschide ochii. Priveşte unde te-am adus!”
8 iunie 2020

Doar sunt…

Această stare tot mai efervescentă, copleşitor de efervescentă m-a basculat în starea beatifică, pură şi simplă de a fi.
8 iunie 2020

Valuri de energie care mă înalță din ce în ce mai mult

... apariția unei stări de abandon a voinței proprii în faţa voinței dumnezeiești, care a permis instantaneu expansiunea conștiinței, înălțare.