Atributul Dumnezeiesc al Beatitudinii Dumnezeiești

1 octombrie 2020

Dansul Beatitudinii

Și iar trupul de lut Îmi dispăru-n lumină
1 octombrie 2020

Este ca o regăsire cu mine însumi

Îl simt ca fiind natura mea interioară, dincolo de limitările egoului ...
1 octombrie 2020

Trăind prezentul înălțător care inunda totul

Urmăream să sublimez această stare de beatitudine dincolo de lacrimi și să o trăiesc cu toată ființa mea cât mai plenar.
1 octombrie 2020

Înălțare spre cel Preaînalt

Transcenderea a tot ceea ce este iluzoriu și efemer...
1 octombrie 2020

Ca nişte săgeţi pe punctul de a ţâşni

... am simţit energia Atributului Dumnezeiesc al Beatitudinii Dumnezeieşti ca izvorând dintr-o stare de a-L slăvi pe Dumnezeu clipă de clipă, aşa cum o fac îngerii.
30 septembrie 2020

Inima mi-a tresărit de o emoţie profundă

Pe acest fundal de tăcere şi intimitate, am simţit că în adâncul fiinţei mele este tot timpul o stare de beatitudine care abia aşteaptă să fie redescoperită.
30 septembrie 2020

M-am contopit în beatitudine

Starea de beatitudine am simţit-o pe fondul unei stări de pace şi calm care sunt fundalul esenţei fiinţei noastre...
20 iunie 2020

Sacralitate și plenitudine extatică

L-am simțit pe Dumnezeu cum mă îmbrățișează cu infinită iubire și că trăiesc această contopire extatică cu fiecare celulă a ființei mele.
20 iunie 2020

O continuă ascensiune a sufletului către o fericire deplină

Am simțit o stare de înălțare, o stare mirifică în care totul este splendid și nespus de frumos.
20 iunie 2020

Am avut sentimentul că mă plimb prin mine

Atributul Dumnezeiesc al Beatitudinii Dumnezeiești mi s-a revelat ca o stare de pace, bucurie şi redescoperire a frumuseţii sufletului meu.
20 iunie 2020

Dinamizarea Inimii spirituale

... am direcționat-o spontan către două ființe: către iubitul meu, căruia urmăream să-i împărtășesc subtil această trăire beatifică pe care o traduceam ca pe o dulce fericire împlinitoare și ...
20 iunie 2020

Eram doar energie pură, pace, beatitudine

Ființa era un vortex de energie uriașă ce urca neîncetat, aspirând să fie mereu una cu El, cu Dumnezeu.
4 aprilie 2020

Trăiam o chemare interioară către Acasă

Trăiam şi trăiesc şi acum, după câteva ore, prezenţa lui Dumnezeu în mine, o stare de „beţie“ şi fericire oceanică, trăiesc „blocată“ în momentul prezent, resorbită în starea de A Fi ... Pură Existenţă şi Beatitudine.
4 aprilie 2020

Am avut senzația că eu călătoresc, dar fără să mă deplasez undeva anume

Apoi am văzut în anahata chakra o lume plină de iubire, blândeţe, bunătate, puritate, sfințenie și alte Atribute ale lui Dumnezeu.
4 aprilie 2020

Dumnezeu este mereu beatitudine, perfecţiune şi armonie

Clipa aceasta pe care eu în omenescul meu o văd efemeră, e de fapt rotundă, perfectă, plină, dumnezeiască!