Atributul Dumnezeiesc al Umilinței Dumnezeiești

13 iulie 2021

Mă simt foarte liberă și ușoară

Am perceput o stare de cumințenie, modestie, blândețe, bunătate și un fel de "ridicare" sau înălțare.
13 iulie 2021

Umilința se abandonează cuminte și înțeleaptă în brațele lui Dumnezeu

Am mai perceput o stare de liniște, de pace, de neimplicare egotică, înțelegând că lupta și zbuciumul sufletesc, supărările, aparțin egoului ...
13 iulie 2021

Umilința înseamnă acceptarea unității cu toate ființele umane

A fost ca o „baie” purificatoare de lumină și energie. M-am simțit foarte mică, asemeni unui un grăunte de nisip în vastitatea Universului.