Atributul Dumnezeiesc al Unității Dumnezeiești

1 februarie 2021

Începeam să simt o stare de înglobare

Am simțit că o cantitate imensă de energie nepolarizată ce a fost blocată și stocată de la acel incident a fost eliberată prin lacrimile mele intense, prin meditație.
1 februarie 2021

Mă regăseam plină de bucurie în tot

... simţeam că îmbrăţişez totul în spaţiul cel mai profund al fiinţei mele şi în acelaşi timp mă simţeam (și încă mă simt) îmbrățișată.
1 februarie 2021

Conectaţi la Unitatea Dumnezeiască prin intermediul lui Atman

Aparent această stare a fost mult mai uşor de accesat prin această meditaţie decât prin meditaţia „clasică” de revelare a Sinelui.
1 februarie 2021

Dumnezeu se reinventează permanent

Am mai simțit că în esenţă suntem toţi acelaşi Unul Dumnezeu AtoateCreator.
1 februarie 2021

Macrocosmosul este una cu microcosmosul ființei mele

Gândurile s-au topit în profunzimea acestei meditații și totul s-a centrat ...
1 februarie 2021

O stare unitară de coerență, de coeziune

... iar descoperirea unității dumnezeiești de la nivel macrocosmic echivalează cu o plonjare tot mai adâncă în acest sediu al propriei ființe.
27 ianuarie 2021

Am perceput că totul, atât în macrocosmos, cât şi în microcosmos este interconectat

Toate celulele, toate organele sunt unite unele de altele într-o comuniune perfectă, tot ce este în noi este viu, pulsează de viață.
17 aprilie 2020

O stare de transcendență și claritate luminoasă, de încremenire

Dacă la meditația de dimineaţă am simţit o stare de centrare în Sine, de pace lăuntrică în care contemplam prezenţa lui Dumnezeu, cum suntem uniţi cu toţii la acest nivel, în această seară am perceput...
17 aprilie 2020

Conştientizând că sunt una cu toate persoanele prezente…

capacitate mult mărită de a-i iubi pe cei prezenţi ca fiind propriile mele proiecţii, eu în diferite forme.
12 aprilie 2020

Am simţit unitatea contrariilor Yin-Yang

Această stare o simt ca un preambul al stării androginale, apogeul stării de unitate, o reîntoarcere la starea paradisului primordial.