Atributul Dumnezeiesc al Instantaneității Dumnezeiești

8 iunie 2021

Mă simțeam suspendată în acel ocean de frumusețe și culoare

Instantaneu am simțit cum întreaga mea ființă îmbrățișează realitatea tainică și misterioasă a lui Dumnezeu, că mă expansionez la nivelul inimii spirituale și trăiesc clipa prezentă.
7 iunie 2021

O adevărată simfonie a momentului prezent

În anumite clipe am descoperit chiar eternitatea și comuniunea cu Dumnezeu, în altele am savurat iubirea, fericirea, puritatea și multe alte nuanțe ale sufletului.
4 iunie 2021

Dumnezeu este un artist inegalabil

Simțeam de parcă am trăit atât de intens și plenar clipa încât ea nu mai putea zbura instantaneu ci o puteam dilata la infinit, astfel încât aveam dintr-o dată foarte mult timp.