Atributul dumnezeiesc al Înţelepciunii Dumnezeieşti

30 ianuarie 2023

„O vorbă trebuie spusă când dă rod“

Atributul Dumnezeiesc al Înțelepciunii Dumnezeieşti a venit în inima mea ca multă blândeţe, căldură și un calm deosebit.
26 ianuarie 2023

Am înțeles că am o comoară uriașă pe care o pot accesa oricând

... iar tot ceea ce se petrece în viaţa mea reprezintă minunate daruri dumnezeieşti pentru care sunt profund recunoscătoare.