Atributul Dumnezeiesc al Contemplaţiei Dumnezeieşti

31 ianuarie 2023

Acționează ca un stop și intru în stări înalte, extatice

... trezește în mine sensibilitatea sufletului, finețea sufletească, rafinamentul, capacitatea de a simți totul în profunzime, ...
25 ianuarie 2023

Redescoperirea stării de martor detaşat

... putem contempla realitatea înconjuratoare, admirând frumuseţea şi măreţia naturii, cerul înalt care schimbă superbe nuanţe sângerii la asfinţit, ...
25 ianuarie 2023

Chiar și trupul era încremenit

La nivelul inimii era o stare de expansiune, iar contemplaţia era direct din Sine, în tăcere.