Atributul Dumnezeiesc al Victoriei Dumnezeiești

23 aprilie 2020

Martor tăcut la victoria permanentă a lui Dumnezeu

...să mă centrez în inimă, să-mi opresc fluxul gândurilor şi să continui în a realiza aproape tot ceea ce mi-am propus cu o credinţă mult amplificată în reuşită.
23 aprilie 2020

Un festin spiritual!

Am simţit o imensă recunoştinţă de a fi mai aproape de Dumnezeu, mi-a fost aşa de dor să simt această stare!
23 aprilie 2020

Mă bucur pentru toate victoriile

...am simțit că înseamnă să îmi definesc clar fiecare scop mai mic sau mai mare pe care îl am, să fac toate demersurile necesare pe care sunt în stare să le fac, să cer și ajutor...
23 aprilie 2020

Totul este victorie dumnezeiască

Simt că întreaga manifestare este creată cu această atitudine de către Dumnezeu şi că este o condiţie a acesteia.
23 aprilie 2020

Măreţie şi dulceaţă

Am simţit certitudinea plină de bucurie a victoriei binelui în universul meu lăuntric şi în macrocosmos...
23 aprilie 2020

Încredere deplină în reușita a tot ceea ce este bun

Frecvenţele de vibrație foarte elevate m-au ajutat să simt dinamizarea încântătoare a centrilor de forță superiori precum și o împlinire delicioasă care-mi învăluia întreaga ființă.
23 aprilie 2020

O sferă uriașă în inima căreia se rotea planeta Pământ

...o stare intensă de sublimare a energiei pe care o percepeam ca pe un vulcan uriaș din care „lava” se înălța cu o viteză colosală către cer.
22 aprilie 2020

Un amalgam de energii profund transformatoare şi benefice

Fuzionam la nivelul inimii atât de extatic, încât eram într-o stare de fericire în care îmi venea să-i vorbesc, să mă manifest chiar şi fizic...
22 aprilie 2020

O expansiune a conștiinței de la finit la infinit

...am simțit că sunt într-un plan paralel unde nu există decât iubire și fericire. De fapt eram în simultaneitate atât în planul fizic cât și în acel plan paralel...
22 aprilie 2020

Să fim împreună pe acelaşi drum, către şi în Dumnezeu

Victoria înseamnă umilinţă! „Cel ce se smereşte va fi înălţat”, ne spune Iisus, iar Grieg ne spune că cel mai umil este Dumnezeu.
21 martie 2020

Starea de victorie dumnezeiască începe din inimă

Am simțit că atunci când suntem centraţi în Dumnezeu nu simțim frică de nimic, orice altceva nu reprezintă nimic!
21 martie 2020

Inima mea cerea frenetic o cunoaştere intimă a lui Dumnezeu

...acesta a fost sentimentul: că îl văd pe Dumnezeu cu ochii deschişi. Am închis imediat ochii pentru că eram copleşită şi m-am adâncit în extazul Său, atât cât am putut şi cu toate puterile mele.
21 martie 2020

Micile noastre victorii asupra egoului ne apropie de Dumnezeu

Mesajul cel mai important este că „Cei umili vor fi înălțați în Împărăția lui Dumnezeu” şi aceasta este victoria asupra egoului.
20 martie 2020

Simţeam că nimic nu mă poate împiedica să vin în acel loc căruia sufletul îi aparţine

Am perceput astfel deschiderea porților raiului, ce mi-a dăruit o străfulgerare din extazul și iubirea divină, unită într-o lumină strălucitoare, radiantă.
20 martie 2020

Am conştientizat un anumit gen de dinamism victorios, suveran, de invincibilitate infailibilă

Am pătruns foarte rapid în inimă şi am conştientizat o stare foarte, foarte profundă de pace lăuntrică în fiinţa mea, o echilibrare perfectă a tuturor energiilor...