Atributul Dumnezeiesc al Perspectivei Dumnezeiești

13 ianuarie 2021

Am simțit că sunt femeie cosmică

Simţeam efectul de hrănire și susținere din partea lui MahaShakti a întregii creații.
13 ianuarie 2021

Sentimentul de perfecțiune a universului

Rezultatul a fost că am reușit să aduc conştient, ceva mai des decât de obicei, starea de sacru în profan.
13 ianuarie 2021

Universul este ca un sanctuar

Atunci când ceva ne face să suferim ne întrebăm „de ce?”, dar întrebarea nu e corectă. Corect este „pentru ce?" ...
11 ianuarie 2021

Energia feminină și cea masculină unite în Dumnezeu

La sfârșit Dumnezeu m-a îmbrățișat cu totul... a fost copleșitor. Dar în același timp îmbrățișarea a fost reciprocă, căci Dumnezeul din mine răspundea cu aceeași intensitate.
11 ianuarie 2021

M-am regăsit de fapt cu Dumnezeu

... spre sfârșitul meditaţiei brusc am translatat într-un spaţiu care deborda de profunzime, mister şi de o fericire atât de caldă şi de intimă, profund înălțătoare şi vindecatoare!
11 ianuarie 2021

Nu mai existam ca individualitate

Nu mai existam ca individualitate. Eram expansionat, unit cu Dumnezeu.
11 ianuarie 2021

Am perceput că starea de îndumnezeire e adevărata natură a ființei umane

Am simțit cum branşându-mă la energia subtilă sublimă a perspectivei dumnezeieşti (precum și la toate celelalte energii sublime specifice atributelor dumnezeiești) aleg să dau în mod conștient la o parte toate aceste voaluri ...
11 ianuarie 2021

Am perceput frumusețea perfecțiunii creației lui Dumnezeu

... și astfel pe măsură ce facem mai multe alegeri benefice, conștiente, noi putem să ne dăruim clipă de clipă Lui, în orice moment și să facem voia Lui, fiind cu adevărat niște canale dumnezeiești ...
11 ianuarie 2021

Simt că toată creaţia este în mine şi eu sunt una cu ea

.. şi parcă „văd” creaţia nesfârşită a lui Dumnezeu care ia naştere din această iubire.
11 ianuarie 2021

Mi s-a dezvăluit ca un mod înţelept, unificator şi plin de iubire de a ne trăi viaţa

Era starea în care toate problemele, întrebările și frământările dispăreau şi mă simţeam ca în paradis.
11 ianuarie 2021

L-am perceput pe Dumnezeu cum contemplă întreaga creație și manifestare a Sa

Am perceput sacrificiul pe care îl face Dumnezeu, cum îmbrățișează tot și toate cele ce există cu iubirea și compasiunea Sa infinită.
11 ianuarie 2021

Mă simt unită cu Dumnezeu, simt că El trăieşte prin mine

Am simtit cum Dumnezeu trăieşte apoi prin mine, arătându-mi viaţa trăită din perspectiva Sa ca perfectă integrare.
11 ianuarie 2021

Am avut viziunea Împărăției lui Dumnezeu în interiorul meu

Era ceva firesc – inima, sufletul, etc. erau îndumnezeite.
11 ianuarie 2021

Transformarea într-o sferă de lumină impresionantă

Ştiu doar că nici lacrimile care-mi curgeau (fără să înţeleg de unde atâtea) nu sunt suficiente pentru a exprima starea mea de beatitudine
12 aprilie 2020

Dumnezeu îmi exemplifica modul în care creează lumile, galaxiile şi universurile

Priveam cum acest spaţiu se extinde din inimă cuprinzând universul cu stele, sori, planete şi corpuri cereşti.