Atributul Dumnezeiesc al Abnegaţiei Dumnezeieşti

6 aprilie 2023

Am simțit copleșitor prezența Lui manifestându-se în și prin universul meu lăuntric

... a luat o formă: cea a Mântuitorului nostru Iisus Hristos de care m-am simțit îmbrățișată.
5 aprilie 2023

Am simțit cât de minunat și de sublim este a-I sluji lui Dumnezeu

La sfârșitul exemplificării, pe altarul din inima mea era aprins ca un foc sacru, probabil al jertfei de sine ...
5 aprilie 2023

Iar inima noastră înflorește…

Abnegația Dumnezeiască se naște întotdeauna într-o inimă pură, sinceră, plină de aspirație, de dor și credință în Dumnezeu.
5 aprilie 2023

Trăiesc o poveste fascinantă de dragoste cu Dumnezeu

... am simțit atât eroism cât și iubire fierbinte față de Dumnezeu, ...
29 septembrie 2022

Am simțit o ușurare imensă în abandonarea tuturor raționamentelor conceptuale limitate

...scufundarea și abandonarea în voința universală, în libertatea cunoașterii complete, în care raționamentul nu mai este relevant...
28 septembrie 2022

Acest gest interior care este adevăratul sacrificiu de sine

Pentru mine abnegația înseamnă a renunța la ceea ce este greoi din această lume materială și a îmbrățișa imaterialitatea spiritului ...
26 ianuarie 2022

Când ne punem în slujba unui nobil ideal spiritual…

... starea de abnegație vine dintr-o imensă stare de iubire și compasiune, de dăruire de sine și de abandon în fața Voinței Dumnezeiești, de sacrificiu și ...