Atributul Dumnezeiesc al Abnegaţiei Dumnezeieşti

26 ianuarie 2022

Când ne punem în slujba unui nobil ideal spiritual…

... starea de abnegație vine dintr-o imensă stare de iubire și compasiune, de dăruire de sine și de abandon în fața Voinței Dumnezeiești, de sacrificiu și ...