Atributul Dumnezeiesc al Sintezei Dumnezeiești

1 iulie 2020

Din ochiul atotvăzător radia o lumină clară, pură și continuă

... instantaneu am simțit o deschidere în ajna chakra și am văzut ochiul atotvăzător a lui Dumnezeu.
1 iulie 2020

O acceptare blândă și calmă, într-un fel înțeleaptă

Și astfel am reușit să fac ce nu prea am reușit la momentul respectiv. Să înțeleg de ce au fost necesare acele situații / relații, unde m-au condus ele.
1 iulie 2020

Totul era vid, iar în fundal era o fericire superioară

Atributul Dumnezeiesc al Sintezei Dumnezeiești pentru mine este ca o stare de maturitate. Am perceput și eu sinteza pe mai multe trepte sau nivele.
1 iulie 2020

Evenimentele zilei se petreceau în spațiul inimii

În acest fel, prin aceste meditații ne va fi mult mai ușor să readucem în ființele noastre aspectele referitoare la sinteza a ceea ce ni s-a oferit ...
27 martie 2020

Eram cumva renăscută și înălțată în Dumnezeu

....în interiorul meu se deschisese universul în care domnea pacea și armonia. Atât de multă liniște!
27 martie 2020

Am simțit cum totul are ca motor Iubirea dumnezeiască

Iubirea dumnezeiască, intensă, a fost fondul și baza pe care s-a desfășurat întreaga meditație.
27 martie 2020

Priveam totul derulându-se cu rapiditate, parcă priveam un film la cinematograf

...această Lumină dumnezeiască îmi purifica și regenera întreaga ființă – chiar am perceput efectul ei exorcizant.