Atributul Dumnezeiesc al Măreției Dumnezeiești

10 octombrie 2022

Am perceput o stare de expansiune a conștiinței, de dilatare

[...] dacă zilele trecute mă simțeam infimă, acum era exact opusul.
10 octombrie 2022

O stare de slavă dumnezeiască mi-a învăluit întreaga ființă

Dumnezeu este prezent pretutindeni în ființa noastră, în afara noastră, în cele mai obscure locașuri. Măreția Lui este incomensurabilă!
9 octombrie 2022

M-am simțit foarte, foarte mică, infimă, în comparație cu vastitatea și măreția lui Dumnezeu

Nu pot să descriu în cuvinte măreția Lui Dumnezeu decât ca o îmbrățișare din toate părțile spațiului, ca o existență în tot și toate câte există în întreaga Creație [...]