Atributul Dumnezeiesc al Încrederii Absolute Dumnezeiești în Sine Însuși

6 aprilie 2023

O stare de acceptare necondiționată, de tandrețe și de iubire față de sine

Şi atunci toată incertitudinea, tensiunea, frica și durerea s-au ridicat cu ușurință și s-au transformat în Fericire!
6 aprilie 2023

Bogați în iubire… Înălțați în transcendență…

Energia acestui atribut mă face să mă arunc în brațele Tale, Doamne, fără șovăire...
13 iulie 2021

Mă percepeam asemenea curcubeului

Am perceput o stare de puritate și necesitatea de a mă accepta așa cum sunt.
13 iulie 2021

Toată ființa mea a înflorit precum o floare ce își deschide cupa pentru a primi nectarul lui Dumnezeu

Pentru o clipă lumea s-a resorbit în inima mea și am simțit cum Dumnezeu îmbrățișează în permanență totul.
20 aprilie 2021

Dumnezeu Tatăl ne oferă tot ajutorul pe care noi suntem deschiși să-l primim

Cu cât ne deschidem mai mult, cu atât mai mult ajutor curge prin noi. Devenim astfel un canal ce radiază mereu și mereu.