Cea mai mare școală de yoga ezoterică integrală din Europa, în cadrul căreia au fost făcute numeroase revelații excepționale


REVELAȚIILE SPIRITUALE CARE SUNT ÎNTR-UN MOD ADECVAT ȘI PROFUND ÎNȚELESE
TREZESC ÎN FIINȚA NOASTRĂ O TAINICĂ PUTERE BENEFICĂ

Școala de yoga ezoterică integrală MISA


Mișcarea de Integrare Spirituală în Absolut

Mișcarea de Integrare Spirituală în Absolut (MISA) este o asociație non-guvernamentală ce are ca scop promovarea valorilor spirituale autentice ale tradiției milenare yoga. MISA structurează învățăturile milenare yoga pe principiile tradiționale și pe metodele descrise în textele yoghine antice de marii înțelepți din India. Obiectivul MISA este să îmbrățișeze esența tuturor acestor învățături spirituale autentice, într-un spirit de înțelegere și acceptare reciprocă.Despre profesorul de yoga Gregorian Bivolaru


Mentorul spiritual al MISA

De peste 50 de ani, profesorul de yoga Gregorian Bivolaru desfășoară o activitate neîncetată de ghidare a tuturor celor care aspiră să Îl descopere și să Îl cunoască pe Dumnezeu. În tot acest timp, pe unii i-a deranjat prin dezvăluirile și acțiunile sale, pe alții i-a inspirat, iar pe cei însetați de spiritualitate, care au pus în practică cu atenție și perseverență învățăturile sale, nu a încetat să îi îndrume pe calea către desăvârșire, cu o mare modestie și o permanentă stare de releu dumnezeiesc.

Stări spirituale model exemplificate la unison


Unice la nivel planetar

În cadrul acestei școli de yoga, profesorul de yoga Gregorian Bivolaru oferă periodic exemplificări spirituale pe teme diverse - inclusiv stări de comuniune cu Atribute Dumnezeiești -, prin manifestarea unui câmp subtil telepatic specific, precis modulat pe frecvenţa de vibraţie particulară ce caracterizează subiectul exemplificării respective. Oricine se poate convinge de realitatea acestor aspecte participând cu entuziasm, bunăvoință și o anumită curiozitate la exemplificările spirituale care se realizează în cadrul școlii noastre.


Revelațiile spirituale care sunt într-un mod atent și profund înțelese trezesc în ființa noastră o tainică putere benefică.