Atributul Dumnezeiesc al Gloriei Dumnezeieşti

26 ianuarie 2022

O întâlnire cu Femininul Matern

Dincolo de cuvinte, realitatea simțită întrucâtva a simplificat, a înfrumusețat și a pacificat perspectiva și atitudinea lăuntrică.
26 ianuarie 2022

Toate darurile Sale minunate ne sunt oferite liber

Maiestatea nesfârșită a Gloriei lui Dumnezeu s-a revărsat în mod liber asupra tuturor, de la cele mai mici particule până la cea mai mare galaxie.
26 ianuarie 2022

M-am simțit foarte mică, cât un grăunte de nisip

Nu pot să definesc această stare decât ca o revelare a infinității lui Dumnezeu prin comparație cu dimensiunea mea ca ființă umană.