Atributul Dumnezeiesc al Nemuririi Dumnezeiești

19 octombrie 2022

E ca și cum s-a aprins o torță în ființa mea

Trăiesc totul mai trează, percepțiile sunt mai acute, iubirea îmi umple pieptul...
29 septembrie 2022

Sinele Suprem Atman este nemuritor

Aici, în „Inima lui Dumnezeu Tatăl”, am trăit starea de nemurire, care mi s-a dezvăluit ca fiind imortalitatea Sinelui Suprem Nemuritor Atman.
28 septembrie 2022

În întreaga mea ființă a reverberat chemarea lui Dumnezeu

În timpul comuniunii cu Atributul Dumnezeiesc al Nemuririi Dumnezeiești a reverberat în întreaga mea ființă chemarea lui Dumnezeu [...] de a mă contopi cu El, în eternitate, de a deveni „completă“ în și prin El.