Pacea Profundă Dumnezeiască este un atribut la care se ajunge cu ascultare de Dumnezeu