Toleranţa dumnezeiască este o putere dinamică realizatoare