Întocmai ca o floare suavă ce creşte și înflorește în mine